Wejdź w Segment
Ubezpieczenia Komunikacyjne.

Kod Aztec to twoje dane i dane auta w dowodzie rejestracyjnym.
Zeskanuj kod.

Zaznacz OC z NNW oraz Asisstance na Polskę.

Wybierz najlepszą oferte dla Ciebie, podaj swój email i przejdź do płatności PayU w aplikacji.
Możesz także link z płatnością przesłać na swój email i wykonać przelew na swoim laptopie!
Polisa po zapłaceniu zostanie w ciągu kilkunastu sekund przesłana na twój email.

Wejdź w Menu aplikacji i wybierz Wypowiedzenie OC.
Wpisz dane auta oraz aktualnej polisy wraz informacjami o aktualnym użytkowniku.
Wypowiedzenie zostanie wygenerowane.
Prześlij je na swój email następnie wydrukuj, podpisz i zrób skan, który możesz przesłać na podany w aplikacji e-mail Twojego Zakładu Ubezpieczeń.

Twoje centrum dowodzenia.