GRUPA

Pobierz aplikację Supervia24 na smartfon

call+48 717 000 572

Dane ubezpieczanych

IMIĘ NAZWISKO PESEL

Dane ubezpieczającego

* Pola wymagane

Przechodząc dalej oświadczam, że ubezpieczony w dniu rozpoczęcia okresu ubezpieczenia jest uczniem placówki oświatowo-wychowawczej, studentem lub doktorantem, oraz że akceptuję oraz zapoznałem/łam się z: Zgoda na świadczenie usług drogą elektroniczną , Informacje o Agencie , Polityka prywatności , Regulamin , Klauzula Informacyjna oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz Karta Produktu .